Hybride voertuigen


Een "hybride voertuig" is volgens de definitie van de VN een voertuig waarin ten minste twee energieomzetters en twee in het voertuig ingebouwde energieopslagsystemen aanwezig zijn om het voertuig aan te drijven.
Een hybride voertuig kan uit elke combinatie van twee verschillende typen motoren zijn samengesteld, maar meestal wordt er een voertuig bedoeld die naast een verbrandingsmotor ook wordt aangedreven door een elektromotor. De elektromotor wordt aangedreven door een accu met een hoge energie-inhoud die opgeladen wordt tijdens het rijden. De verbrandingsmotor levert via een generator de benodigde energie om de accu op te laden. De accu slaat energieoverschotten op en geeft deze weer af bij vermogenstekort. De verbrandingsmotor kan op deze wijze met een optimaal toerental en rendement het voertuig aandrijven.


Volledig hybride

Parallel hybride voertuigen kunnen zowel op de elektromotor als op de verbrandingsmotor rijden. Tijdens het rijden kan er gewisseld worden van aandrijfbron. De verbrandingsmotor is direct gekoppeld aan de wielen maar parallel hieraan staat een elektromotor die ook werkt als generator.
Serie hybride voertuigen worden altijd aangedreven door de elektromotor, de verbrandingsmotor is niet direct gekoppeld aan de wielen. De energie voor de elektromotor komt van de accu of wordt opgewekt door de verbrandingsmotor.Half hybride

Half hybride (ook wel "mild" of "micro" hybride genoemd) voertuigen kunnen niet alleen op elektriciteit rijden. De elektromotor ondersteunt de brandstofmotor bij bepaalde taken. Eén van de taken waarbij de elektromotor helpt is het optrekken tijdens het wegrijden vanuit stilstand. Voor deze taken is een geringe accucapaciteit nodig. De gevaren met betrekking tot elektrische veiligheid zijn bij deze voertuigen door de vaak lagere accuspanning kleiner dan bij de volledig hybride voertuigen.
Elektrische voertuigen


Momenteel hebben alle voertuigfabrikanten een elektrische variant in ontwikkeling. Er zullen steeds meer productiemodellen van elektrische voertuigen op de markt komen.
Ondanks al deze mooie ontwikkelingen zijn er nog steeds uitdagingen bij elektrische voertuigen. Elektrische voertuigen hebben momenteel nog een beperktere actieradius dan brandstofauto's, en als de batterijen leeg zijn duurt het uren voordat ze weer opgeladen zijn.
Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem op te lossen door kortere laadtijden, maar hiervoor is een grote hoeveelheid stroom in een korte tijd vereist, waar op dit moment ons elektriciteitsnet niet op ingericht is. De netbeheerders en het ministerie van VROM zijn dan ook hard bezig met de ontwikkeling van het "Smart Grid". Door intelligentie toe te voegen aan het bestaande elektriciteitsnet verwachten zij onder andere dit probleem te kunnen oplossen door optimaal gebruik te maken van decentrale opwekeenheden. Decentrale opwekeenheden zijn o.a. PV-systemen, HRe CV-ketels, warmtekracht koppelingen en windenergie.
Naast de ontwikkeling van het Smart Grid is een veilig oplaadpunt voor het elektrisch voertuig ook een belangrijk aspect voordat elektrisch aangedreven voertuigen algemeen goed kunnen worden.
Juist doordat een elektrisch voertuig op verschillende wijzen samengesteld kan zijn, is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Het oplaadpunt moet te allen tijde, in elke situatie en met verschillend opgebouwde elektrische voertuigen veilig zijn.

Productinformatie | © Bender Benelux B.V.