Techniek


De techniek om wind te gebruiken als energiebron is al heel erg oud. Een heel mooi voorbeeld hiervan is een zeilboot.
Bij een zeilboot wordt windenergie gebruikt om het schip voort te stuwen.
Windenergie omzetten door middel van een windmolen in één of andere vorm van arbeid is niet iets van de laatste jaren, onze voorouders deden dit ook al. Denk maar eens aan de Hollandse molens bij Kinderdijk. Wat wel iets van de laatste jaren is, is het grootschalig opwekken van elektriciteit met behulp van windmolens en op deze wijze minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Werkingsprincipe windturbine:
- Wind zet de wieken van de windmolen in beweging.
- De draaiende as drijft een generator (turbine) aan.
- De opgewekte energie (stroom x spanning) wordt door middel van een power converter omgezet in een bruikbaar spanningsniveau.
- De bruikbare spanning wordt via een transformator geleverd aan het elektriciteitsnet.

Zie onderstaand principeschema:

Productinformatie | © Bender Benelux B.V.