Gevaren


Om een zo hoog mogelijke energieopbrengst te verkrijgen bij windmolens is naast wind ook de beschikbaarheid van de windturbine en de bijbehorende installatie van groot belang. Onverwachte storingen en/of uitval in een windmolenpark dat 24-uur per dag moet kunnen werken heeft grote financiële schade tot gevolg. Naast mechanische storingen speelt elektrische veiligheid een cruciale rol als het gaat om de beschikbaarheid van de windturbine. Een onverwachte elektrische storing door een aardfout of isolatiefout heeft vaak stilstand tot gevolg en verhoogt de kans op brandgevaar. Het oplossen van deze onverwachte storingen resulteren in het ongepland inzetten van storingsmonteurs wat duur is kijkende naar tijd en geld.De meest voorkomende oorzaak van isolatiefouten en/of foutstromen is defecte isolatie bestaande uit:
* Mechanische beschadiging aan kabels (trillingen; beknelling; een grote temperatuur belasting)
* Een lage isolatieweerstand (vocht; smeer- en/of hydraulische olie; vuil)
* Bliksem (overspanning door inductie; directe blikseminslag)


Foutstromen en/of isolatiefouten hebben serieuze gevolgen:
* Hoge kosten door onverwachte uitval
* Gevaar op brand in het geval dat het foutvermogen groter is dan 60 Watt
* Het falen van veiligheidssystemen
* Het ongepland moeten uitvoeren van onderhoud
* Het onverwacht schakelen van beveiligingstoestellen
* Gevaar voor onderhoudspersoneel
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.