Beveiligingstoestellen


Geaarde systemen:
Het toepassen van differentieelstroom bewakingstoestellen en/of systemen voorkomt in de praktijk onverwachte uitval en vermindert het risico op brand. Een differentieelstroom bewakingstoestel heeft als voordeel dat deze niet de voeding van het installatiedeel, wat bewaakt wordt, afschakelt, maar geeft een alarm. De afkorting van zo'n toestel is RCM (residual current monitor).
Zwevende systemen:
In zwevende systemen (niet geaarde systemen) heeft u in het algemeen het voordeel dat een eerste fout niet zal leiden tot onverwachte uitval.
Om de zwevendheid van het netstelsel te bewaken, maakt u gebruik van een isolatiebewakingstoestel die, indien een eerste fout zich voordoet, een alarm geeft. Doordat de eerste fout in een zwevend netstelsel (IT-stelsel) normaal geen grote foutstromen veroorzaakt (geen brandgevaar) en de isolatiebewaker een alarm geeft, heeft u in deze situatie het voordeel van een planbaar onderhoud en reparatie.

Productinformatie | © Bender Benelux B.V.