Oplossingen


Om de risico's op brandgevaar en/of systeemuitval bij windmolens te verminderen, is het gebruik van intelligente beveiligingstoestellen de oplossing. Bender Benelux bv levert diverse van dit soort beveiligingstoestellen die toepasbaar zijn bij windmolens.


Differentieelstroombewaking voorkomt onverwachte systeemuitval en vermindert de kans op brandgevaar bij geaarde netstelsels.

Welke acties moet u ondernemen?
* Continue bewaking van differentieelstromen op belangrijke punten in de installatie.
* Installeer een differentieelstroombewaking en/of systeem als aanvulling op bestaande beveiligingstoestellen.
* Zorg voor een hoge isolatieweerstand door het direct opsporen en verhelpen van isolatiefouten.

Wat levert het u op?
* Verhoogde beschikbaarheid van de installatie.
* Hogere persoons-, brand- en installatieveiligheid.
* Betere opbrengst en dus meer rendement door minder uitval en kortere storingsbezoeken.
* Geen onverwachte uitval, foutstromen in de grootte van mA's worden in een vroeg stadium opgemerkt en gealarmeerd.
* Onderhoud is beter planbaar.


Isolatiebewakingstoestel geeft een vroegtijdig alarm in zwevende netstelsels zonder dat het gevaar van uitval aanwezig is.

Niet geaarde netstelsels (IT-stelsels), ook wel zwevende netstelsels genoemd, hebben het grote voordeel dat er bij een eerste isolatiefout geen merkbare verandering is met betrekking tot de beschikbaarheid en de werking van de installatie.
Zonder dat er kans is op uitval en brandgevaar ziet het isolatiebewakingstoestel deze eerste isolatiefout en geeft een alarm. In de tijd tussen de alarmmelding en het planbaar storingsbezoek blijft de installatie zonder gevaar in bedrijf.

Welke acties moet u ondernemen?
* Maak gebruik van het IT-stelsel.
* Gebruik het juiste type isolatiebewakingstoestel voor het te bewaken IT-stelsel.
* Bewaak continu de gehele isolatieweerstand ten opzichte van aarde- en/of metalen gestellen van het IT-stelsel.

Wat levert het u op?
* De hoogst mogelijke beschikbaarheid van de installatie, een eerste fout geeft niet het risico tot uitval.
* Een hogere aardingsweerstand van de metalen gestellen zijn toelaatbaar.
* Door lagere foutstromen is er een kleiner brandgevaar.
* Beter planbaar onderhoud.
* Betere EMC eigenschappen.
* Een cruciale vroegtijdige melding dat er een verslechtering van de isolatieweerstand is.
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.