Polarisatie-effect


Tijdens het bedrijf van modules met rug contacten, bijvoorbeeld met het celtype SunPower A-300, is een continue vermindering van het rendement van de module geconstateerd.

Oorzaken
Naast de fotonen van het licht is voor het fotovoltaïsche effect een elektrisch veld vereist, dat de negatieve ladingsdragers van de positieve ladingsdragers scheidt en onmiddellijke recombinatie voorkomt. Als beide aansluitingen van de solarcel zich aan één zijde bevinden - zoals het geval is bij cellen met rug contacten - is de opbouw van dit elektrische veld complexer dan bij een standaardcel. Bij bedrijf met hogere spanningen (> 20 V) kan een statische lading aan het celoppervlak ontstaan. Hierdoor neemt de recombinatie van de ladingsdragers toe, wat een duidelijke reductie van het rendement tot gevolg heeft. Dit zogenaamde polarisatie-effect is omkeerbaar. Zodra de negatieve ladingen in de EVA-folie weer worden verwijderd, "regenereert" het rendement zich.

Oplossingen
- Door het gebruik van galvanisch scheidende omvormers en aarding van de positieve DC-aansluiting van de omvormer wordt het polarisatie-effect bij voorbaat voorkomen. SMA (omvormer fabrikant) heeft hiervoor een speciale aardingsset
- Als de generator niet geaard is/was, kan door het tijdelijk aanleggen van een hoge negatieve spanning aan de beschadigde modules de oorspronkelijke toestand resp. het oorspronkelijke rendement van de cellen weer worden hersteld. De precieze procedure voor de regeneratie dient met de fabrikant van de module te worden overlegd. De regeneratie van de modules voorkomt echter niet dat het verschijnsel opnieuw optreedt. De enige oplossing hiervoor is positieve aarding.
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.