PV-generator


Een PV-generator is een andere benaming voor een zonnepaneel of meerdere zonnepanelen die aan elkaar gekoppeld zijn in een zogenaamde PV-string. De PV-generator is meestal aangesloten op een omvormer. In een PV-generator komen we verschillende spanningen tegen namelijk:

USG = Spanning van de PV-string
UPLUS = Spanning L+ t.o.v. aarde
UMIN = Spanning L- t.o.v. aarde


Naast het voorkomen van nadelige effecten zoals TCO-corrosie en Polarisatie-effect is voor het kiezen van de juiste beveiligingstoestellen (isolatiebewaker, aardlekbewaking) belangrijk te weten hoe deze spanningen zich gedragen. Het aansluiten van de PV-generator op diverse soorten omvormers kan grote gevolgen hebben met betrekking tot lekstromen en de elektrische veiligheid.
De spanningen UPLUS en UMIN zijn afhankelijk van de soort omvormer waarop de PV-generator is aangesloten.Spanningsvorm op de PV-generator contacten bij gebruik van omvormers met transformator.


* Omvormer met aparte scheidingstransformator.
* Zwevende spanning. (niet geaard)
* Meestal symmetrisch verdeelde spanningen.
* 100 Hz spanningsrimpel (voor één-fase omvormers 3…5% van USG)
* Omvormer met ingebouwde transformator.
* Positieve of negatieve aansluiting van de DC-zijde kan in principe gekoppeld worden met aarde.
* Er moet wel rekening gehouden worden met de wijze van beveiligen.
* In het voorbeeld is de negatieve aansluiting gekoppeld met aarde.

Spanningsvorm op de PV-generator contacten bij gebruik van omvormers zonder transformator.


* Omvormer zonder transformator.
* Tussenkring is unipolaire zonder step-up convertor.
* Vaste spanning.
* Symmetrische spanningen
* De halve netspanning (115V / 50Hz) staat op USG.
* Omvormer zonder transformator.
* Tussenkring is unipolaire met step-up convertor.
* Vaste spanning.
* Asymmetrische spanningen.
* De halve netspanning (115V / 50Hz) staat op USG.
* Omvormer zonder transformator.
* Tussenkring is bipolaire met step-up convertor.
* Vaste spanning.
* Asymmetrische spanningen (quiet rail concept)
* 100 Hz spanningsrimpel bij één-fase omvormers.
* Omvormer zonder transformator waarbij de PV-generator via één zijde is geaard.
* De negative uitgang van de DC-zijde is verbonden met aarde.
* Vaste spanning.
* 100 Hz spanningsrimpel bij één-fase omvormers.


Productinformatie | © Bender Benelux B.V.