Isolatieweerstand


Een PV-installatie bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen afzonderlijk hebben een bepaalde isolatiewaarde ten opzichte van aarde.
De totale isolatiewaarde van de PV-installatie ten opzichte van aarde bestaat dus uit:

* De PV-generator isolatiewaarde
* De bekabeling isolatiewaarde
* De omvormer isolatiewaarde

Belangrijke termen om te weten:

* Isolatieweerstand bepalen voordat de omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld wordt, noemen we Isolatiemeting.
* Isolatieweerstand bepalen tijdens een in bedrijf zijnde omvormer gekoppeld aan het elektriciteitsnet, noemen we Isolatiebewaking.

Waar moet een PV-systeem aan voldoen met betrekking tot de isolatiewaarde?


Isolatieweerstand van zonnepanelen:

* De NEN DIN EN IEC 61215:2006-02 omschrijft dit aangaande kristallijne zonnepanelen.
* De NEN DIN EN IEC 61646:2009-03 omschrijft dit aangaande thin-film zonnepanelen.
* Per m2 zonnepaneel oppervlak RISO ≥ 40 MΩ
* Dit betekent voor één zonnepaneel van 2 m2 dus 40 MΩ / 2 = 20 MΩ


Isolatieweerstand van omvormer en PV-systeem in bedrijf:

* De DIN VDE 0126-1-1 omschrijft voor omvormers zonder galvanische scheiding dat de Isolatiemeting moet voldoen aan RISO ≥ 1 kΩ / V.
* Ondanks de formule RISO ≥ 1 kΩ / V mag de isolatiewaarde van de omvormer nooit lager zijn dan 500 kΩ.
* Deze Isolatiemeting vindt plaats voordat de omvormer gekoppeld wordt met het elektriciteitsnet.
* De DIN VDE 0105-100:2009 omschrijft dat de Isolatiebewaking van het IT-stelsel moet voldoen aan RISO = 50 Ω / V = 37,5 kΩ / 750 V
* Bij Isolatiebewaking wordt de isolatieweerstand RISO continu gemeten tijdens het in bedrijf zijn van het PV-systeem.

Formule voor het berekenen van de isolatieweerstand van de PV-generator:

* De isolatieweerstand van alle zonnepanelen vormen tezamen een parallel circuit naar aarde.
* Om de totale isolatieweerstand van de PV-generator te berekenen gebruiken we de wet van Ohm.
* De totale isolatieweerstand ten opzichte van aarde wordt minder bij het gebruik van meer zonnepanelen.


Zijn alle gebruikte zonnepanelen identiek, dan kan ook onderstaande formule gebruikt worden.

Rekenvoorbeeld:

We hebben 7200 zonnepanelen die identiek zijn. De fabrikant geeft als isolatiewaarde van het zonnepaneel op 400 MΩ.
De totale isolatieweerstand van de PV-generator RISO bedraagt dan: RISO = 400 MΩ / 7200 = 55 kΩ
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.