Isolatiefouten in een PV-installatie zijn vaak de reden dat de berekende opbrengst en de werkelijke opbrengst vaak ver uit elkaar liggen.
Elke ochtend zal een trafoloze omvormer eerst isolatieweestand meten van de zonnepanelen en de bijbehorende bekabeling.
Pas als de isolatieweerstand hoog genoeg is, schakelt de omvormer in en zal deze stroom gaan leveren aan het aangesloten net.
Door vochtintreding in stekkerverbindingen en of beschadigde bekabeling kan het 's ochtends lang duren (dit vocht moet eerst verdampen) voordat de omvormer daadwerkelijk inschakelt.

Dit gaat ten koste van de jaaropbrengst van het PV-systeem.

Om dit soort problemen te kunnen opsporen heeft Bender Benelux BV een speciale meetkoffer ontwikkelt die de isolatieweerstand per PV-string afzonderlijk kan meten. Het afzonderlijk meten van de isolatieweerstand kan tijdens een in bedrijf zijnde installatie gebeuren.
De PV-IM375 meetkoffer is het juiste stuk gereedschap om tijdens een in bedrijfstelling en/of preventief onderhoud snel en veilig isolatiefouten op te sporen.

Datablad PV-IM375 meetkoffer:
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.