Normen


Er zijn vele normen en richtlijnen van toepassing bij netgekoppelde PV-installaties.
De meest gebruikte normen en richtlijnen m.b.t elektrische veiligheid hebben we voor u hieronder verzameld in een overzicht.
Belangrijk om te weten is dat de internationale IEC-norm de basis vormt voor Europese en nationale normen en richtlijnen.
Een PV-installatie is onder te verdelen in gebieden met elk hun specifieke eisen en gevaren (zie afbeelding)Internationaal zijn er twee technische commissies betrokken bij dit onderwerp:

* IEC / TC 82 "Solar photovoltaic energy systems"
* IEC / TC 64 "Electrical installations and protection against electric shock"
* De gestelde eisen m.b.t. beveiligingen overlappen elkaar in de geldende normen en richtlijnen.
* Op dit moment zijn er heel veel normen en normen in ontwikkeling met vergelijkbare inhoud.
* Beveilingstoestellen zitten in de elektrische installatie, maar ook in de omvormer zelf.

Internationaal geldende normen


Zonnepanelen

* IEC 61215:2005-04- Crystalline silicon terrestrial photo-voltaic (PV) modules – Design qualification and approval
* IEC 61646:2008-05- Thin-film terrestrial photo-voltaic (PV) modules – Design qualification and approval
* IEC 61730-1:2004-10- Photovoltaic-(PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for construction


Omvormers

* 82/593/FDIS:2010-01 IEC 62109-1 Ed. 1- Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements
* 82/579/CDV:2009-08 IEC 62109-2 Ed. 1- Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements


Interface naar het openbare elektriciteitsnet

* IEC 61727:2004-12- Characteristics of the utility interface für photovoltaik (PV) systems


Elektrische installatie

* IEC 60364-4-41:2005- Low voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock
* IEC 60364-7-712:2002- Electrical installations of buildings – Part 7-712: Solar photovoltaic (PV) power supply systems
* IEC 82/592/CD IEC 62548 Ed. 1- Installation and safety requirements for photovoltaic (PV) generators
* IEC / TS 62257-5:2005-07- Recommendations for small renewable energy and hybrid systems - Part 5: Protection against electrical hazards
* IEC / TS 62257-7-1:2006-12- Recommendations for small renewable energy and hybrid systems - Part 7-1: Generators – Photovoltaic arrays
* 82/583/DTS IEC / TS 62257-7-1 Ed. 2- Recommendations for small renewable energy and hybrid systems - Part 7-1: Photovoltaic generators

In Nederland geldende normen


Zonnepanelen

* NEN-EN-IEC 61215:2005- Kristallijn silicium fotovoltaische modules voor aardse toepassingen - Ontwerpclassificatie en typegoedkeuring
* NEN-EN-IEC 61646:2008- Dunne-film fotovoltaïsche (PV) modulen voor aardsetoepassingen - Ontwerpkwalificatie en typegoedkeuring
* NEN-EN-IEC 61730-1:2007- Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules - Deel 1: Eisen voor constructie


Omvormers

* NEN-EN-IEC 62109-1:2010- Veiligheid van vermogensomzetters gebruikt in foto-elektrische vermogenssystemen - Deel 1: Algemene eisen


Interface naar het openbare elektriciteitsnet

* NEN 11727:1995- Foto-elektrische systemen - Kenmerken van het gebruiksinterface


Elektrische installatie

* NEN1010-4-41:2007-C1 2008- Bescherming tegen elektrische schok
* NEN1010-7-712:2007-C1 2008- Fotovoltaïsche (PV) voedingssystemen
* NTA 8493:2007- Kleine aan het net gekoppelde fotovoltaïsche systemen
* NPR-IEC/TS 62257-1:2003- Aanbevelingen voor duurzame energie - Deel 1: Algemene introductie voor gedecentraliseerde elektriciteitsnetten
* NPR-IEC / TS 62257-7-1:2010 Aanbevelingen voor duurzame energie - Deel 7-1: Generatoren - Fotovoltaïsche generatoren

In Duitsland geldende normen


Zonnepanelen

* DIN EN 61215:2006-02- Terrestriche kristalline Silizium-Photovoltaik-(PV)-Module
* DIN EN 61646:2009-03- Terrestriche Dünnschicht-Photovoltaik-(PV)-Module
* DIN EN 61730-1 (VDE 0126-30-1):2007-10- Photovoltaik-(PV)-Module – Sicherheitsqualifikation – Teil 1: Anforderungen an den Aufbau


Omvormers

* E DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1):2008- Sicherheit in photovoltaischen Energiesystemen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
* E DIN EN 62109-2 (VDE 0126-14-2):2010- Sicherheit in photovoltaischen Energiesystemen – Teil 2: Besondere Anforderungen


Interface naar het openbare elektriciteitsnet

* DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006- Selbsttätige Schaltstelle zwischen Eigen-erzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz
* DIN EN 61727:1996-02- Photovoltaische (PV) Systeme; Eigenschaften der Netz-Schnittstelle


Elektrische installatie

* DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007- Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-41: Schutz gegen elektrischen Schlag
* DIN VDE 0100-712:2006- Errichten von Niederspannungs-anlagen - Teil 7-712: Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.